Wasze Pytania

PRegulamin warsztatów
O

Potwierdzeniem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca na warsztatach jest wniesienie opłaty (100% podanej kwoty brutto).  Cała kwota musi być uregulowana w terminie do 7 dni od daty wysłania zgłoszenia.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy na odległość lub po za lokalem firmy jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów na wydarzenia rozrywkowe lub kulturalne, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów. Uczestnicy zostaną o tym poinformowano drogą mailową. W tym przypadku Organizator zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty.

PRegulamin Kursów fotografii/photoshop
O

Zmiana zarezerwowanego terminu jest możliwa za dopłata 50% wartości kursu.

Zmiana terminu 24h przed szkoleniem  nie jest możliwa, miejsce jest zarezerwowane a w przypadku nie stawienia się szkolenie przepada. Można zamienić uczestnika szkolenia po przesłaniu jego danych na właściwy adres mailowy służący do zapisów na szkolenie.

Szkolenie należy odbyć w ciągu 6 miesięcy od zakupu.  Przedłużenie terminu o kolejne 3 miesiące jest możliwe za dopłata 50% wartości kursu.

Rezerwacja terminu z wyprzedzeniem 14 dniowym wybranej daty szkolenia.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub po za lokalem firmy, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Oświadczenie można sformułować samodzielnie i przesłać na właściwy adres mailowy służący do zapisów na szkolenie. 

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy na odległość lub po za lokalem firmy jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów na wydarzenia rozrywkowe lub kulturalne, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu do pięciu dni przed szkoleniem.