Polityka prywatności

1.Administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji usług i szkoleń w ramach Kursów fotografii oraz sesji zdjęciowych jest Grunwald Studio.

2.Grunwald Studio informuje, że:

a.siedzibą  jest Wrocław ,

b.dane zostały zebrane w celu umożliwienia korzystania z kursów oraz dla wywiązania się z umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych,

c.odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Grunwald Studio przy realizacji usług w ramach Kursów fotograficznych lub na zlecenie Grunwald Studio realizujące te usługi,

d.Klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Prawo to można realizować poprzez  przez wysłanie maila na adres grunwaldstudio@gmail.com z prośbą o modyfikację lub usunięcie danych osobowych.

e.Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia korzystanie z usług organizowanych przez Grunwald Studio.

3.Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w zakresie szerszym wskazany w ust. 2 powyżej poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenie w formularzu zamówienia.

4.W trakcie korzystania z Serwisu, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony gromadzi następujące dane:

a.zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);

b.czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;

c.w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);

d.informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;

e.inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym podhttp://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html);

f.dane osobowe użytkowników, gdy podadzą oni te dane w formularzach udostępnionych w serwisie.

5.Dane, o których mowa powyżej są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie zgodnie z Regulaminem . Dane te mogą być przekazane osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo.

6.Grunwald Studio może gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Może w tym celu wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to elementy informacji zapisywane na dyskach twardych komputerów użytkowników przez przeglądarki internetowe. Podczas ponownych odwiedzin witryny internetowej serwer automatycznie rozpoznaje plik cookie i udostępnia informacje na temat ostatniej wizyty użytkownika. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie; zwykle możliwa jest zmiana ustawień w celu wyłączenia automatycznej akceptacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nadal będzie mógł korzystać z większości funkcji Serwisu. Grunwald Studio może także monitorować użytkowników w celu oceny popularności różnych obszarów witryny oraz doskonalenia nawigacji, jednak te informacje nie są łączone z danymi osobowymi.

7.Należy pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie na swoim komputerze może spowodować odmowę dostępu do tych obszarów Serwisu, które zależą od plików cookie.

8.Wykorzystywane przez Serwis zewnętrzne systemy statystyk kontrolowane przez osoby trzecie mogą również zapisywać na dysku użytkownika własne pliki cookie, jeżeli użytkownik nie zablokuje takiej możliwości. Pliki te nie są objęte niniejszą polityką.Grunwald Studio nie jest w stanie kontrolować sposobu wykorzystania tych plików przez osoby trzecie i w związku z tym odpowiedzialność Grunwald Studio za ich wykorzystanie jest wyłączona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9.Niniejsza polityka obowiązuje w ramach Serwisu. W Serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje.