Formularz kontaktowy

[wpgdprc "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie w treści formularza, przez administratora danych osobowych firmę GRUNWALD STUDIO FOTOGRAFIA RÓŻYCKIEGO 1C /214-217 51-608 Wrocław NIP: 894 251 72 61 w celach marketingowych, statystycznych i zachowania korespondencji drogą mailową. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."]

Zapraszamy do kontaktu :

  • Fotograf Magda: 602 472 473
  • Feel free to call we speak English
  • Dane do przelewu:
  • Grunwald Studio Fotografia NIP: 8942517262
  • MBANK 45 1140 2004 0000 3902 7992 6465
  • Wystawiamy Fakturę bez VAT 
  • Nie wykonujemy zdjęć legitymacyjnych, dowodowych oraz paszportowych